فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

روایات

هلاکت قوم با ربا

عن الصادق (علیه السلام) اذا أراد الله بقوم هلاکاً ظهر فیهم الربا؛(1639) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: هنگامی که خداوند بخواهد ملتی را هلاک کند رباخواری در میان آنها آشکار می گردد.

گناه عظیم ربا

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال درهم ربا أشد من سبعین زنیة کلها بذات محرم؛(1640) گناه یک درهم ربا بدتر است از هفتاد بار زنا که با محارم انجام شود.