فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

حرمت ربا

یأیها الذین ءامنوا لا تأکلوا الربوا أضعفاً مضعفة و اتقوا الله لعلکم تفلحون؛(1631) ای کسانی که ایمان آورده اید! ربا (و سود پول) را چند برابر نخورید! از خدا بپرهیزید، تا رستگار شوید!

ربا از عوامل انحطاط جامعه

فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبت أحلت لهم و بصدهم عن سبیل الله کثیراً و أخذهم الربوا و قد نهوا عنه و أکلهم أموال الناس بالباطل و أعتدنا للکفرین منهم عذاباً ألیماً؛(1632) بخاطر ظلمی که از یهود صادر شد، و (نیز) بخاطر جلوگیری بسیار آنها از راه خدا، بخشی از چیزهای پاکیزه را که بر آنها حلال بود، حرام کردیم. و (همچنین) بخاطر ربا گرفتن، در حالی که از آن نهی شده بودند؛ و خوردن اموال مردم بباطل؛ و برای کافران آنها، عذاب دردناکی آماده کرده ایم.

بی برکتی ربا

یمحق الله الربوا و یربی الصدقات و الله لا یحب کل کفار أثیم؛(1633) خداوند، ربا را نابود می کند؛ و صدقات را افزایش می دهد! و خداوند، هیچ انسان ناسپاس گنهکاری را دوست نمی دارد.