گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

ربا

آیات

حرمت ربا

یأیها الذین ءامنوا لا تأکلوا الربوا أضعفاً مضعفة و اتقوا الله لعلکم تفلحون؛(1631) ای کسانی که ایمان آورده اید! ربا (و سود پول) را چند برابر نخورید! از خدا بپرهیزید، تا رستگار شوید!