فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

انس انسان

امام صادق (علیه السلام): الانس فی ثلاث: فی الزوجة الموافقة و الولد البار و الصدیق المصافی؛(1623) انس در سه چیز است: زن سازگار، فرزند نیکوکار و دوست یکرنگ.

شرف دنیا و آخرت

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) مجالسة أهل الدین شرف الدنیا و الآخرة؛(1624) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: همنشینی با اهل دین شرف دنیا و آخرت است.

داستانها