فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

تأثیر رفیق

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) المرء علی دین خلیله و قرینه؛(1617) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: انسان بر کیش و آیین دوست و همنشین خود است.

نصیحت لقمان به فرزندش

علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی عن یونس رفعه قال قال لقمان لابنه یا بنی اختر المجالس علی عینک فان رأیت قوماً یذکرون الله جل و عز فاجلس معهم فان تکن عالماً نفعک علمک و ان تکن جاهلا علموک و لعل الله أن یظلهم برحمته فیعمک معهم و اذا رأیت قوماً لا یذکرون الله فلا تجلس معهم فان تکن عالماً لم ینفعک علمک و ان کنت جاهلا یزیدوک جهلا و لعل الله أن یظلهم بعقوبة فیعمک معهم؛(1618) لقمان به پسرش گفت: پسر عزیزم! همنشین را از روی بصیرت انتخاب کن! اگر دیدی گروهی خدای عزوجل را یاد می کنند با ایشان بنشین که اگر تو عالم باشی علمشان به تو سود بخشد و اگر جاهل باشی تو را بیاموزند و شاید خدا بر آنها سایه رحمت اندازد و تو را هم فراگیرد و چون دید گروهی به یاد خدا نیستند با آنها منشین. زیرا اگر تو عالم باشی علمت به آنها سود ندهد و اگر جاهل باشی تو را نادان تر کند و شاید خدا بر سرشان کیفری آورد و تو را هم فرا گیرد.

سؤال حواریون و جواب حضرت عیسی (علیه السلام)

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) قالت الحواریون لعیسی یا روح الله من نجالس قال من یذکرکم الله رؤیته و یزید فی علمکم منطقه و یرغبکم فی الاخرة عمله؛(1619) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: حواریون به عیسی (علیه السلام) عرض کردند: ای روح الله! با چه کسی همنشینی کنیم؟ فرمود: با آن کس که دیدار او خدا را به یاد شما آورد، گفتارش بر دانش شما بیفزاید و کردارش شما را در امر آخرت ترغیب کند.