فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

فریاد در قیامت از دست دوست

یویلتی لیتنی لم أتخذ فلاناً خلیلاً؛(1604) ای وای بر من، کاش فلان (شخص گمراه) را دوست خود انتخاب نکرده بودم!

منع دوستی با دنیا پرستان

فأعرض عن من تولی عن ذکرنا و لم یرد الا الحیوة الدنیا؛(1605) حال که چنین است از کسی که از یاد ما روی می گرداند و جز زندگی مادی دنیا را نمی طلبد، اعراض کن!

همنشینی و رفاقت پسر نوح

قال یا نوح انه لیس من أهلک انه عمل غیر صالح فلا تسئلن ما لیس لک به علم انی أعظک أن تکون من الجهلین؛(1606) فرمود: ای نوح! او از اهل تو نیست! او عمل غیر صالحی است [فرد ناشایسته ای است ] پس، آنچه را از آن آگاه نیستی، از من مخواه! من به تو اندرز می دهم تا از جاهلان نباشی!