فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

آیات

نیاز تکوینی به دوست و رفیق

و ألف بین قلوبهم لو أنفقت ما فی الأرض جمیعاً ما ألفت بین قلوبهم و لکن الله ألف بینهم انه عزیز حکیم؛(1600) و دلهای آنها را با هم، الفت داد! اگر تمام آنچه را روی زمین است صرف می کردی که میان دلهای آنان الفت دهی، نمی توانستی! ولی خداوند در میان آنها الفت ایجاد کرد! او توانا و حکیم است!

نقش دین در انتخاب دوست

یأیها الذین ءامنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالاً ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفوههم و ما تخفی صدورهم أکبر قد بینالکم الایات ان کنتم تعقلون؛(1601) ای کسانی که ایمان آورده اید! محرم اسراری از غیر خود، انتخاب نکنید! آنها از هرگونه شر و فسادی درباره شما، کوتاهی نمی کنند. آنها دوست دارند شما در رنج و زحمت باشید. (نشانه های ) دشمنی از دهان (و کلام) شان آشکار شده؛ و آنچه در دلهایشان پنهان می دارند، از آن مهمتر است. ما آیات (و راه های پیشگیری از شر آنها) را برای شما بیان کردیم اگر اندیشه کنید.