فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

رمضان و دوری از گناه

حضرت علی (علیه السلام) در پایان خطبه شعبانیه از پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) سؤال نمود که بهترین اعمال در ماه مبارک رمضان چیست؟ حضرت فرمود: بهترین اعمال دوری از معاصی خدای بزرگ است.

اشعار

عید رمضان

عید رمضان آمد و ماه رمضان برفت صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت