فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

رعایت احوال دیگران در ماه رمضان

استاد قرائتی می فرموند: اوائل که کاشان بودم، ماه مبارک رمضان بعد از افطار سخنرانی داشتم. یک شب خیلی گرم صحبت بودم و جلسه داغ داغ بود و کمی طول کشیده بود، یک نفر بلند شد و گفت: آقای قرائتی! مثل اینکه امروز بعد از ظهر خوب استراحت کرده ای و افطار هم دعوت داشته ای و خوب خورده ای، من امروز سر کار بوده ام و خیلی خسته ام و افطاری هم آش ترش خورده ام، بس است، چقدر صحبت می کنی!

ختم قرآن در ماه رمضان

سید محمد باقر گلپایگانی فرزند آیت الله گلپایگانی (رحمه الله) از مراجع عظام تقلید می فرمودند قرآن هایی که به پدر هدیه می شد، مقید بودند آنها را بخوانند. پس از یک دور تلاوت به دارالقرآن هدیه می کردند و می فرمودند: زکات قرآن به این است که خوانده شود، زیرا در قیامت، قرآن از ما بازخواست می کند. قرآن هایی که توسط آقا قرائت شده، در دارالقرآن ثبت گردیده است. ایشان از 60 سال پیش می فرمود من هر روز صبح که قرآن می خوانم، یکی از آیات را در نظر می گیرم و درباره آن تا شب فکر می کنم تا ببینم چه پیامهای آموزنده ای در آن می باشد. ایشان در ماه رمضان 7 - 8 دور قرآن را ختم می کردند.

عبادت در ماه رمضان

مرحوم شیخ عباس قمی (رحمه الله) در شرح حال آقا سید صدرالدین عاملی اصفهانی می نویسد: و این سید جلیل، بکاء و کثیر المناجات بود. نقل شده که شبی از شبهای ماه رمضان داخل حرم امیرالمؤمنین (علیه السلام) شد، بعد از زیارت، نشست پشت سر مقدس و شروع کرد به خواندن دعای ابوحمزه همین که شروع کرد به کلمه الهی لاتؤدبنی بعقوبتک گریه او را گرفت و پیوسته این کلمه را مکرر کرد و گریه کرد تا غش کرد و او را از حرم مطهر بیرون آوردند(1596).