فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

رمضان، ماه مسابقه برای خدا

امام حسن (علیه السلام): ان الله جعل شهر رمضان مضماراً لخلقه فیستبقون فیه بطاعته الی مرضاته؛(1589) خداوند ماه رمضان را میدان مسابقه ای برای آفریدگان خود قرار داده تا با طاعتش برای خشنودی او از یکدیگر پیشی گیرند.

فلسفه نام گذاری رمضان

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): انما سمی الرمضان لأنه یرمض الذنوب؛(1590) رمضان، رمضان نامیده شد؛ زیرا گناهان را می سوزاند.

قلب رمضان

امام صادق (علیه السلام): قلب شهر رمضان لیلة القدر؛(1591) قلب ماه رمضان، شب قدر است.