فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

رمضان، ماه دعا

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): شعبان شهری و رمضان شهر الله فمن صام شهری کنت له شفیعا یوم القیامه شعبان، ماه من و رمضان ماه خداوند است. هر که ماه مرا روزه بدارد، در روز قیامت شفیع او خواهم بود.

رمضان، ماه مسابقه برای خدا

امام حسن (علیه السلام): ان الله جعل شهر رمضان مضماراً لخلقه فیستبقون فیه بطاعته الی مرضاته؛(1589) خداوند ماه رمضان را میدان مسابقه ای برای آفریدگان خود قرار داده تا با طاعتش برای خشنودی او از یکدیگر پیشی گیرند.

فلسفه نام گذاری رمضان

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): انما سمی الرمضان لأنه یرمض الذنوب؛(1590) رمضان، رمضان نامیده شد؛ زیرا گناهان را می سوزاند.