فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

دعا در رمضان

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): ان الله یقول کل لیلة من هذا الشهر: و عزتی و جلالی لقد أمرت ملائکتی بفتح أبواب سماوات للداعین من عبادی و امائی؛(1586) خداوند در هر شب ماه رمضان می گوید: به عزت و جلالم سوگند، به فرشتگان فرمان داده ام درهای آسمان را بر روی بندگان دعا کننده من بگشایند.
پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): و دعاوکم فیه مستجاب؛(1587) دعای شما در این ماه به اجابت می رسد.
امام علی (علیه السلام): علیکم فی شهر رمضان بکثرة الاستغفار و الدعاء؛(1588) بر شما باد در ماه رمضان به بسیاری استغفار و دعا.

رمضان، ماه دعا

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): شعبان شهری و رمضان شهر الله فمن صام شهری کنت له شفیعا یوم القیامه شعبان، ماه من و رمضان ماه خداوند است. هر که ماه مرا روزه بدارد، در روز قیامت شفیع او خواهم بود.

رمضان، ماه مسابقه برای خدا

امام حسن (علیه السلام): ان الله جعل شهر رمضان مضماراً لخلقه فیستبقون فیه بطاعته الی مرضاته؛(1589) خداوند ماه رمضان را میدان مسابقه ای برای آفریدگان خود قرار داده تا با طاعتش برای خشنودی او از یکدیگر پیشی گیرند.