فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

بدبخت واقعی

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): ان الشقی حق الشقی من خرج منه هذا الشهر و لم یغفر ذنوبه؛(1582) بدبخت واقعی کسی است که این ماه را پشت سر گذارد و گناهانش آمرزیده نشود.

استغفار در رمضان

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): هو شهر الاستغفار و هو شهر الصیام و هو شهر الدعاء؛(1583) ماه رمضان ماه استغفار، ماه روزه و ماه دعا است.

تسبیح در رمضان

امام صادق (علیه السلام): کان علی بن الحسین (علیه السلام) اذا کان شهر رمضان لم یتکلم الا بالدعاء و التسبیح و الاستغفار و التکبیر؛(1584) امام سجاد (علیه السلام) در ماه رمضان جز به دعا و تسبیح و استغفار و تکبیر لب نمی گشود.