فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

روایات

گشوده شدن درهای آسمان

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): ان أبواب السماء تفتح فی أول لیلة من شهر رمضان و لا تغلق الی آخر لیلة منه؛(1581) درهای آسمان در شب اول ماه رمضان گشوده می شود و تا آخرین شب این ماه بسته نمی شود.

بدبخت واقعی

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): ان الشقی حق الشقی من خرج منه هذا الشهر و لم یغفر ذنوبه؛(1582) بدبخت واقعی کسی است که این ماه را پشت سر گذارد و گناهانش آمرزیده نشود.