فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

نزول قرآن در شب قدر

انا أنزلناه فی لیلة القدر؛(1574) ما آن [قرآن ] را در شب قدر نازل کردیم!

ماه رمضان، ماه نزول قرآن

شهر رمضان الذی أنزل فیه القرءان هدی للناس و بینت من الهدی و الفرقان؛(1575) (روزه، در چند روز معدود) ماه رمضان است؛ ماهی که قرآن، برای راهنمایی مردم، و نشانه های هدایت، و فرق میان حق و باطل، در آن نازل شده است.

احکام ماه رمضان

... فمن شهد منکم الشهر فلیصمه و من کان مریضاً أو علی سفر فعدة من أیام أخر یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر و لتکملوا العدة و لتکبروا الله علی ما هداکم و لعلکم تشکرون؛(1576) پس آن کس از شما که در ماه رمضان در حضر باشد، روزه بدارد! و آن کس که بیمار یا در سفر است، روزهای دیگری را به جای آن، روزه بگیرد! خداوند، راحتی شما را می خواهد، نه زحمت شما را! هدف این است که این روزها را تکمیل کنید؛ و خدا را بر اینکه شما را هدایت کرده، بزرگ بشمرید؛ باشد که شکرگزاری کنید!