گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

بهترین مردم

أحسن الناس عیشا من عاش الناس فی فضله؛(1558) علی (علیه السلام) فرمود: بهترین مردم از حیث زندگی کسی است که مردم در پرتو لطف و مهربانی او زندگی کنند.

داستانها

آتش مال حرام!

شخصی در مجلسی مشغول سحر و جادو بود، فرزند شیخ رجبعلی خیاط که در آن مجلس حضور داشت نقل می کند که: من جلوی کار او را گرفتم، جادوگر هرچه کرد، نتوانست کاری انجام دهد، سرانجام متوجه شد که من مانع کار او هستم و با التماس از من خواست که: نان مرا نبر! سپس قالیچه ای گران بها به من هدیه داد. قالیچه را به خانه بردم، هنگامی که پدرم آن را دید فرمود: این قالیچه را چه کسی به تو داده است که از آن دود و آتش بیرون می آید؟! زود آن را به صاحبش برگردان!(1559).