گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

عامل ثبات دولتها

ثبات الدول باقامة سنن العدل؛(1552) پایداری دولتها در گرو برپا داشتن راه و رسم دادگری است.

بهترین جزء عبادت

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) العبادة سبعون جزء أفضلها جزء طلب الحلال؛(1553) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: عبادت هفتاد جزء است و برترین اجزای آن کسب و کار حلال و مشروع است.

رشوه؛ خیانت و دزدی

عن موسی بن القاسم رفعه الی علی بن أبی طالب (علیه السلام) قال أربعة لا تدخل واحدة منهن بیتاً الاخرب و لم یعمر بالبرکة الخیانة و السرقة و شرب الخمر و الزنا؛(1554) امام علی (علیه السلام) فرمود: چهار چیز است که اگر یکی از آنها در خانه ای وارد شود ویران می گردد و برکت خدا آن را آباد نمی کند: خیانت، دزدی، شرابخواری و عمل منافی با عفت.