گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

پاداش اندوه زدایی مؤمن

عن الرضا (علیه السلام) قال من فرج عن مؤمن فرج الله عن قلبه یوم القیامة؛(1551) امام رضا (علیه السلام) فرمود: هر کس اندوه مؤمنی را بر طرف سازد، خداوند روز قیامت غم از دلش می زداید.

عامل ثبات دولتها

ثبات الدول باقامة سنن العدل؛(1552) پایداری دولتها در گرو برپا داشتن راه و رسم دادگری است.

بهترین جزء عبادت

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) العبادة سبعون جزء أفضلها جزء طلب الحلال؛(1553) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: عبادت هفتاد جزء است و برترین اجزای آن کسب و کار حلال و مشروع است.