گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

رشوه، کفر محض

قال ایاکم و الرشوة فانها محض الکفر و لا یشم صاحب الرشوة ریح الجنة؛(1550) علی (علیه السلام) فرمود: از رشوه بپرهیز که محض کفر است و کسی که رشوه می گیرد، بوی بهشت را استشمام نمی کند.

پاداش اندوه زدایی مؤمن

عن الرضا (علیه السلام) قال من فرج عن مؤمن فرج الله عن قلبه یوم القیامة؛(1551) امام رضا (علیه السلام) فرمود: هر کس اندوه مؤمنی را بر طرف سازد، خداوند روز قیامت غم از دلش می زداید.

عامل ثبات دولتها

ثبات الدول باقامة سنن العدل؛(1552) پایداری دولتها در گرو برپا داشتن راه و رسم دادگری است.