گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

روایات

ملعون خدا

عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) أنه قال لعن الله الراشی و المرتشی و من بینهما یمشی؛(1549) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: خداوند رشوه دهنده و رشوه گیرنده و کسی که واسطه بین آن دو می باشد لعنت کند.

رشوه، کفر محض

قال ایاکم و الرشوة فانها محض الکفر و لا یشم صاحب الرشوة ریح الجنة؛(1550) علی (علیه السلام) فرمود: از رشوه بپرهیز که محض کفر است و کسی که رشوه می گیرد، بوی بهشت را استشمام نمی کند.