گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

رشوه خواری یهود

سمعون للکذب أکالون للسحت فان جاءوک فاحکم بینهم أو أعرض عنهم و ان تعرض عنهم فلن یضروک شیئاً و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط ان الله یحب المقسطین؛(1548) آنها بسیار به سخنان تو گوش می دهند تا آن را تکذیب کنند؛ مال حرام فراوان می خورند؛ پس اگر نزد تو آمدند، در میان آنان داوری کن، یا (اگر صلاح دانستی) آنها را به حال خود واگذار! و اگر از آنان صرف نظر کنی، به تو هیچ زیانی نمی رسانند؛ و اگر میان آنها داوری کنی، با عدالت داوری کن، که خدا عادلان را دوست دارد!

روایات

ملعون خدا

عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) أنه قال لعن الله الراشی و المرتشی و من بینهما یمشی؛(1549) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: خداوند رشوه دهنده و رشوه گیرنده و کسی که واسطه بین آن دو می باشد لعنت کند.