گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

حکم رشوه و رشوه خواری

و لا تأکلوا أمولکم بینکم بالبطل و تدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقاً من أموال الناس بالاثم و أنتم تعلمون؛(1545) و اموال یکدیگر را به باطل (و ناحق) در میان خود نخورید! و برای خوردن بخشی از اموال مردم به گناه، (قسمتی از) آن را (به عنوان رشوه) به قضات ندهید، در حالی که می دانید (این کار گناه است)!

رشوه انتحار اجتماعی است

یأیها الذین ءامنوا لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل الا أن تکون تجاره عن تراض منکم لا تقتلوا أنفسکم ان الله کان بکم رحیماً و من یفعل ذلک عدواناً و ظلماً فسوف نصلیه ناراً و کان ذلک علی الله یسیراً؛(1546) ای کسانی که ایمان آورده اید! اموال یکدیگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخورید مگر اینکه تجارتی با رضایت شما انجام گیرد. و خودکشی نکنید! خداوند نسبت به شما مهربان است. و هر کس این عمل را از روی تجاوز و ستم انجام دهد، بزودی او را در آتشی وارد خواهیم ساخت؛ و این کار برای خدا آسان است.

مذموم شمردن رشوه خواری

وتری کثیراً منهم یسارعون فی الاثم و العدوان و أکلهم السحت لبئس ما کانوا یعملون؛(1547) بسیاری از آنان را می بینی که در گناه و تعدی، و خوردن مال حرام، شتاب می کنند! چه زشت است کاری که انجام می دادند!