گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

مسئولیت دیگران در قبال رشوه خواری

لو لا ینهات م الربنیون و الأحبار عن قولهم الاثم و أکلهم السحت لبئس ما کانوا یصنعون؛(1543) چرا دانشمندان نصاری و علمای یهود، آنها را از سخنان گناه آمیز و خوردن مال حرام، نهی نمی کنند؟! چه زشت است عملی که انجام می دادند!

مراعات حقوق مالی مردم در تجارت

و الی مدین أخاهم شعیباً قال یقوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره قد جاءتکم بینه من ربکم فأوفوا الکیل و المیزان و لا تبخسوا الناس أشیاءهم و لا تفسدوا فی الأرض بعد اصلاحها ذلکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین؛(1544) و به سوی مدین، برادرشان شعیب را (فرستادیم)؛ گفت: ای قوم من! خدا را بپرستید، که جز او معبودی ندارید! دلیل روشنی از طرف پروردگارتان برای شما آمده است؛ بنابراین، حق پیمانه و وزن را ادا کنید! و از اموال مردم چیزی نکاهید! و در روی زمین، بعد از آنکه (در پرتو ایمان و دعوت انبیاء) اصلاح شده است، فساد نکنید! این برای شما بهتر است اگر با ایمان هستید!

حکم رشوه و رشوه خواری

و لا تأکلوا أمولکم بینکم بالبطل و تدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقاً من أموال الناس بالاثم و أنتم تعلمون؛(1545) و اموال یکدیگر را به باطل (و ناحق) در میان خود نخورید! و برای خوردن بخشی از اموال مردم به گناه، (قسمتی از) آن را (به عنوان رشوه) به قضات ندهید، در حالی که می دانید (این کار گناه است)!