گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

ذکر در عید فطر

امام علی (علیه السلام): ألا و ان هذا الیوم یوم جعله الله لکم عیداً و جعلکم له أهلاً، فاذکروا الله یذکرکم و ادعوه یستجب لکم؛(1530) امروز روزی است که خداوند آن را برای شما عید قرار داد و شما را نیز شایسته آن ساخت؛ پس به یاد خدا باشید تا او نیز به یاد شما باشد و او را بخوانید تا خواسته هایتان را اجابت کند.

ذکر امام صادق (علیه السلام)

مالک بن انس (فقیه المدینه): کان الصادق (علیه السلام) رجلا لا یخلو من احدی ثلاث خصال: اما صائماً و اما قائماً و اما ذاکراً و... طیب المجالسة، کثیر الفوائد؛(1531) امام صادق (علیه السلام) همیشه در یکی از سه حالت بود: یا روزه دار بود یا در حال نماز و یا ذکر می گفت... مجلسش نیکو و نفعش فراوان بود.

داستانها