گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

نشانه شیعیان

عن علی بن أبی حمزة قال سمعت أبا عبدالله (علیه السلام) یقول شیعتنا الرحماء بینهم الذین اذا خلوا ذکروا الله ان ذکرنا من ذکر الله انا اذا ذکرنا ذکر الله و اذا ذکر عدونا ذکر الشیطان؛(1529) راوی می گوید: از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که می فرماید: شیعیان نسبت به هم مهربانند. کسانی که چون تنها باشند، خدا را یاد می کنند که یاد ما یاد خداوند است، که هرگاه از ما یاد شود، خداوند یاد شده و هرگاه از دشمنان ما یاد شود، شیطان یاد شده است.

ذکر در عید فطر

امام علی (علیه السلام): ألا و ان هذا الیوم یوم جعله الله لکم عیداً و جعلکم له أهلاً، فاذکروا الله یذکرکم و ادعوه یستجب لکم؛(1530) امروز روزی است که خداوند آن را برای شما عید قرار داد و شما را نیز شایسته آن ساخت؛ پس به یاد خدا باشید تا او نیز به یاد شما باشد و او را بخوانید تا خواسته هایتان را اجابت کند.

ذکر امام صادق (علیه السلام)

مالک بن انس (فقیه المدینه): کان الصادق (علیه السلام) رجلا لا یخلو من احدی ثلاث خصال: اما صائماً و اما قائماً و اما ذاکراً و... طیب المجالسة، کثیر الفوائد؛(1531) امام صادق (علیه السلام) همیشه در یکی از سه حالت بود: یا روزه دار بود یا در حال نماز و یا ذکر می گفت... مجلسش نیکو و نفعش فراوان بود.