گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

سخت دلی و ذکر

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال کان المسیح (علیه السلام) یقول لا تکثروا الکلام فی غیر ذکر الله فان الذین یکثرون الکلام فی غیر ذکر الله قاسیة قلوبهم و لکن لا یعلمون؛(1528) امام صادق (علیه السلام) فرمود که حضرت مسیح (علیه السلام) می فرمود: در غیر از یاد خداوند متعال زیاد سخن نگویید که کسانی که در غیر یاد خداوند بسیار سخن می گویند، سخت دل هستند؛ اگر چه خودشان ندانند.

نشانه شیعیان

عن علی بن أبی حمزة قال سمعت أبا عبدالله (علیه السلام) یقول شیعتنا الرحماء بینهم الذین اذا خلوا ذکروا الله ان ذکرنا من ذکر الله انا اذا ذکرنا ذکر الله و اذا ذکر عدونا ذکر الشیطان؛(1529) راوی می گوید: از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که می فرماید: شیعیان نسبت به هم مهربانند. کسانی که چون تنها باشند، خدا را یاد می کنند که یاد ما یاد خداوند است، که هرگاه از ما یاد شود، خداوند یاد شده و هرگاه از دشمنان ما یاد شود، شیطان یاد شده است.

ذکر در عید فطر

امام علی (علیه السلام): ألا و ان هذا الیوم یوم جعله الله لکم عیداً و جعلکم له أهلاً، فاذکروا الله یذکرکم و ادعوه یستجب لکم؛(1530) امروز روزی است که خداوند آن را برای شما عید قرار داد و شما را نیز شایسته آن ساخت؛ پس به یاد خدا باشید تا او نیز به یاد شما باشد و او را بخوانید تا خواسته هایتان را اجابت کند.