گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

یاد اهل بیت (علیهم السلام) یاد خداست

قال أبو جعفر (علیه السلام) ان ذکرنا من ذکر الله و ذکر عدونا من ذکر الشیطان؛(1526) همانا ذکر و یاد ما ذکر و یاد خداست و ذکر و یاد دشمنان ما، ذکر و یاد شیطان است.

ذکر و بهشت

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال من أکثر ذکر الله أظله الله فی جنته؛(1527) امام صادق (علیه السلام) فرموده است: هر کس خدا را بسیار یاد کند، خداوند او را در بهشت در زیر سایه اش می گیرد.

سخت دلی و ذکر

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال کان المسیح (علیه السلام) یقول لا تکثروا الکلام فی غیر ذکر الله فان الذین یکثرون الکلام فی غیر ذکر الله قاسیة قلوبهم و لکن لا یعلمون؛(1528) امام صادق (علیه السلام) فرمود که حضرت مسیح (علیه السلام) می فرمود: در غیر از یاد خداوند متعال زیاد سخن نگویید که کسانی که در غیر یاد خداوند بسیار سخن می گویند، سخت دل هستند؛ اگر چه خودشان ندانند.