گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

یاد خدا

الشیخ أبو الفتوح فی تفسیره، ان الله تعالی أنزل فی بعض کتبه المنزلة... أنا مع عبدی اذا ذکرنی فمن ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی و من ذکرنی فی ملا ذکرته فی ملا خیر منه؛(1525) خداوند متعال فرموده است: هرگاه بنده ام مرا یاد کند، من با اویم. بنابراین هر کس مرا در دل خود یاد کند، او را در نزد خود یاد می کنم؛ و هر کس مرا در میان گروهی یاد کند، او را در میان گروهی بهتر از آن یاد خواهم نمود.

یاد اهل بیت (علیهم السلام) یاد خداست

قال أبو جعفر (علیه السلام) ان ذکرنا من ذکر الله و ذکر عدونا من ذکر الشیطان؛(1526) همانا ذکر و یاد ما ذکر و یاد خداست و ذکر و یاد دشمنان ما، ذکر و یاد شیطان است.

ذکر و بهشت

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال من أکثر ذکر الله أظله الله فی جنته؛(1527) امام صادق (علیه السلام) فرموده است: هر کس خدا را بسیار یاد کند، خداوند او را در بهشت در زیر سایه اش می گیرد.