گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

دو برائت با ذکر

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) من أکثر ذکر الله عزوجل أحبه الله و من ذکر الله کثیراً کتبت له براءتان براءة من النار و براءة من النفاق؛(1524) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: کسی که زیاد خدا را یاد کند، خداوند او را دوست می دارد. و هر کس خداوند را زیاد یاد کند، برای او دو برائت نوشته می شود: یک برائت از آتش جهنم و یکی هم از نفاق.

یاد خدا

الشیخ أبو الفتوح فی تفسیره، ان الله تعالی أنزل فی بعض کتبه المنزلة... أنا مع عبدی اذا ذکرنی فمن ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی و من ذکرنی فی ملا ذکرته فی ملا خیر منه؛(1525) خداوند متعال فرموده است: هرگاه بنده ام مرا یاد کند، من با اویم. بنابراین هر کس مرا در دل خود یاد کند، او را در نزد خود یاد می کنم؛ و هر کس مرا در میان گروهی یاد کند، او را در میان گروهی بهتر از آن یاد خواهم نمود.

یاد اهل بیت (علیهم السلام) یاد خداست

قال أبو جعفر (علیه السلام) ان ذکرنا من ذکر الله و ذکر عدونا من ذکر الشیطان؛(1526) همانا ذکر و یاد ما ذکر و یاد خداست و ذکر و یاد دشمنان ما، ذکر و یاد شیطان است.