گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

دشوارترین واجبات

عن الحسن البزاز قال قال لی أبو عبدالله (علیه السلام) ألا أخبرک بأشد مافرض الله علی خلقه ثلاث قلت بلی قال انصاف الناس من نفسک و مواساتک أخاک و ذکر الله فی کل موطن أما انی لا أقول سبحان الله و الحمد لله و لا اله الله و الله أکبر و ان کان هذا من ذاک و لکن ذکر الله جل و عز فی کل موطن اذا هجمت علی طاعه أو علی معصیه؛(1520) راوی می گوید امام صادق (علیه السلام) به من فرمودند: آیا تو را از دشوارترین واجبات خداوند بر آفریدگارانش (که سه چیز است) آگاه نکنم؟ من عرض کردم: چرا! حضرت فرمودند: انصاف با مردم، یاری برادرت و یاد خداوند در همه جا. بدان که من نگفتم سبحان الله و الحمد الله و لا اله الا الله و الله اکبر. اگر چه این هم یاد خداست ولی یاد خدای عزوجل در همه جا وقتی است که با اطاعت یا گناهی برخورد می کنی.

سرور اعمال

عن جارود أبی المنذر قال سمعت أبا عبدالله (علیه السلام) یقول سید الأعمال ثلاثه انصاف الناس من نفسک حتی لا ترضی بشی ء الارضیت لهم مثله و مواساتک الأخ فی المال و ذکر الله علی کل حال لیس سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله أکبر فقط ولکن اذا ورد علیک شی ء أمر الله عزوجل به أخذت به أو اذا ورد علیک شی ء نهی الله عزوجل عنه ترکته؛(1521) امام صادق (علیه السلام) فرمود: سرور اعمال سه چیز است: انصاف با مردم، چنانکه به چیزی برای خودت خرسند نشوی مگر اینکه به مانند آن برای آنان هم خرسند شوی و شریک کردن برادر در مال خود و یاد خدا در همه حال که فقط سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر نیست، بلکه ذکر این است که وقتی فرمانی از خداوند عزوجل آمد، انجامش دهی و چون نهیی آمد، آن را رها کنی.

نشستن بیهوده

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): کل جلوس فی المسجد لغو الا ثلاثة: قراءة مصل أو ذکر الله أو سائل عن علم؛(1522) هر نشستنی در مسجد بیهوده است مگر نشستن سه کس: نمازگزاری که قرائت (قرآن) کند کسی که ذکر خدا بگوید و کسی که به جست و جوی دانش باشد.