گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

تأثیر ذکر

و اذ قلنا ادخلوا هذه القریة فکوا منها حیث شئتم رغداً و ادخلوا الباب سجداً و قولوا حطة نغفر لکم خطیکم و سنرید المحسنین فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فأنزلنا علی الذین ظلموا رجزاً من السماء بما کانوا یفسقون؛(1512) و (به خاطر بیاورید) زمانی را که گفتیم: در این شهر [بیت المقدس ] وارد شوید! و از نعمتهای فراوان آن، هر چه می خواهید بخورید! و از در (معبد بیت المقدس) با خضوع و خشوع وارد گردید! و بگویید: خداوندا! گناهان ما را بریز! تا خطاهای شما را ببخشیم؛ و به نیکوکاران پاداش بیشتری خواهیم داد. اما افراد ستمگر، این سخن را که به آنها گفته شده بود، تغییر دادند؛ (و به جای آن، جمله استهزاآمیزی گفتند؛) لذا بر ستمگران، در برابر این نافرمانی، عذابی از آسمان فرستادیم.

ذکر از صفات اولی الالباب

ان فی خلق السموت و الأرض و اختلف الیل و النهار لایت لأولی الألبب الذین یذکرون الله قیماً و قعوداً و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السموت و الأرض ربنا ما خلقت هذا بطلا سبحنک فقنا عذاب النار؛(1513) مسلماً در آفرینش آسمانها و زمین، و آمد و رفت شب و روز، نشانه های (روشنی) برای خردمندان است. همانها که خدا را در حال ایستاده و نشسته، و آنگاه که بر پهلو خوابیده اند، یاد می کنند؛ و در اسرار آفرینش آسمانها و زمین می اندیشند؛ (و می گویند:) بار الها! اینها را بیهوده نیافریده ای! منزهی تو! ما را از عذاب آتش، نگاه دار!.

ذکر و جلاء قلب

انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم ءایته زادتهم ایمناً و علی ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلوة و مما رزقنهم ینفقون أولئک هم المؤمنون حقاً لهم درجت عند ربهم و مغفرة و رزق کریم؛(1514) مؤمنان، تنها کسانی هستند که هرگاه نام خدا برده شود، دلهاشان ترسان میگردد؛ و هنگامی که آیات او بر آنها خوانده می شود، ایمانشان فزونتر می گردد؛ و تنها بر پروردگارشان توکل دارند. آنها که نماز را بر پا می دارند؛ و از آنچه به آنها روزی داده ایم، انفاق می کنند. (آری،) مؤمنان حقیقی آنها هستند؛ برای آنان درجاتی (مهم) نزد پروردگارشان است؛ و برای آنها، آمرزش و روزی بی نقص و عیب است.