گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

مسجد محل ذکر خدا

و من أظلم ممن منع مساجد الله أن یذکر فیها اسمه و سعی فی خرابها أولئک ما کان لهم أن یدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الاخرة عذاب عظیم؛(1511) کیست ستمکارتر از آن کس که از بردن نام خدا در مساجد او جلوگیری کرد و سعی در ویرانی آنها نمود؟! شایسته نیست آنان، جز با ترس و وحشت، وارد این (کانونهای عبادت) شوند. بهره آنها در دنیا (فقط) رسوایی است و در سرای دیگر، عذاب عظیم (الهی)

تأثیر ذکر

و اذ قلنا ادخلوا هذه القریة فکوا منها حیث شئتم رغداً و ادخلوا الباب سجداً و قولوا حطة نغفر لکم خطیکم و سنرید المحسنین فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فأنزلنا علی الذین ظلموا رجزاً من السماء بما کانوا یفسقون؛(1512) و (به خاطر بیاورید) زمانی را که گفتیم: در این شهر [بیت المقدس ] وارد شوید! و از نعمتهای فراوان آن، هر چه می خواهید بخورید! و از در (معبد بیت المقدس) با خضوع و خشوع وارد گردید! و بگویید: خداوندا! گناهان ما را بریز! تا خطاهای شما را ببخشیم؛ و به نیکوکاران پاداش بیشتری خواهیم داد. اما افراد ستمگر، این سخن را که به آنها گفته شده بود، تغییر دادند؛ (و به جای آن، جمله استهزاآمیزی گفتند؛) لذا بر ستمگران، در برابر این نافرمانی، عذابی از آسمان فرستادیم.

ذکر از صفات اولی الالباب

ان فی خلق السموت و الأرض و اختلف الیل و النهار لایت لأولی الألبب الذین یذکرون الله قیماً و قعوداً و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السموت و الأرض ربنا ما خلقت هذا بطلا سبحنک فقنا عذاب النار؛(1513) مسلماً در آفرینش آسمانها و زمین، و آمد و رفت شب و روز، نشانه های (روشنی) برای خردمندان است. همانها که خدا را در حال ایستاده و نشسته، و آنگاه که بر پهلو خوابیده اند، یاد می کنند؛ و در اسرار آفرینش آسمانها و زمین می اندیشند؛ (و می گویند:) بار الها! اینها را بیهوده نیافریده ای! منزهی تو! ما را از عذاب آتش، نگاه دار!.