گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

دنیای فانی

خسرو پرویز از شاهنشاهان بزرگ ساسانی بود که در غرور و تکبر غوطه می خورد. روزی به همسرش شیرین گفت: پادشاهی، خوش است اگر دائم باشد! شیرین پاسخ عبرت آمیزی به او داد. به او گفت: اگر دائم بود به تو نمی رسید(1503).

نهی از دنیا

مرحوم شیخ نصر الله خلخالی (رحمه الله) یکی از عکس های امام را از نجف به لبنان فرستاده بود که در دو قطع کوچک و بزرگ چاپ شد. امام (رحمه الله) پس از این که از حرم به طرف منزل تشریف آوردند به اندرونی رفتند. آقای خلخالی عکس ها را به بیرونی آوردند. آخر شب، امام از طبقه بالای منزل که به اندرونی متصل بود، صدا زدند که: عکس ها را بیاور! گفتم: چشم! چون عکس ها جالب بود به دلم خطور کرد که یکی را برای خودم بردارم تا این معنی به دلم خطور کرد، آقا صدا زدند: یکی اش را هم نگه ندار! بعد هر چه دوستان اصرار و التماس می کردند و من به امام بازگو می کردم، عکس را ندادند. فرمودند: خودم مردم را از دنیا نهی می کنم و این دنیاست(1504).

علاقه به دنیا، ابزار شیطان

هنگامی که پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) به مقام نبوت رسید، بچه ها و سپاه ابلیس، ترسان و هراسان نزد ابلیس آمده، حادثه رسالت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) را به او خبر دادند و اظهار نگرانی کردند. ابلیس گفت: آیا امت او به دنیا علاقه دارند؟ گفتند: آری! ابلیس گفت: پس غمی نداشته باشید. اگر آنها بت پرستی نکنند، مهم نیست. زیرا آنها را که دلبسته به دنیا هستند، همواره به سه کار وادار کنم: اول تحصیل مال از راه حرام، دوم مصرف مال در راه حرام و نپرداختن حقوق واجب الهی (مانند خمس و زکات). این را بدانید که سرمنشأ تمام بدی ها و گمراهی ها همین سه راه و سه دام می باشند(1505).