گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

دنیا در نزد خدا

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال مر رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) بجدی أسک ملقی علی مزبلة میتاً فقال لأصحابه کم یساوی هذا فقالوا لعله لوکان حیاً لم یساو درهماً فقال النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) و الذی نفسی بیده للدنیا أهون علی الله من هذا الجدی علی أهله؛(1492) از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که فرمودند: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) چشمش به بزغاله گوش بریده مرده ای در زباله دان افتاد، پس به اصحابش فرمود: این چقدر می ارزد؟ گفتند: شاید اگر زنده بود، دو درهم می ارزید، پیامبر گرامی اسلامی (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: سوگند به کسی که جانم در دست اوست، دنیا در نزد خدا از این بزغاله در نزد اهلش خوارتر است.

زیان زدن به دنیا

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) ان فی طلب الدنیا اضراراً بال آخرة و فی طلب الاخرة اضراراً بالدنیا فأضروا بالدنیا فانها أولی بالاضرار؛(1493) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: دنیا جویی زیان زدن به آخرت است و آخرت جویی زیان زدن به دنیا است. پس به دنیا زیان بزنید که به آن شایسته تر است.

عربت از دنیا

قال علی (علیه السلام): و اعتبروا بما قد رأیتم من مصارع القرون قبلکم قد تزایلت اوصالهم، و زالت ابصارهم و أسماعهم، و ذهب شرفهم و عزهم، وانقطع سرورهم و نعیمهم؛(1494) و پند گیرید بدآنچه دیدید از آنان که پیش از شما بودند که چگونه در خاک نمودند، اندامشان از هم گسیخت، دیده ها و گوشهایشان فرو ریخت، شرف و عزتشان رخت بربست، و شادمانی و تن آسانی شان از هم گسست.