گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

زندانی واقعی

قال أبو عبد الله (علیه السلام) المسجون من سجنته دنیاه عن آخرته؛(1490) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: زندانی کسی است که دنیایش، او را از جست و جوی آخرت باز داشته است.

اندرز کوتاه!

عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال قیل لأمیر المؤمنین (علیه السلام) عظنا و أوجز فقال الدنیا حلالها حساب و حرامها عقاب و أنی لکم بالروح و لما تأسوا بسنة نبیکم تطلبون ما یطغیکم و لا ترضون ما یکفیکم؛(1491) از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که به علی (علیه السلام) گفتند: ما را اندرز بده ولی کوتاه بگو! فرمود: حلال دنیا حساب دارد حرامش، کیفر. شما کجا آسوده خواهید بود وقتی به سنت پیامبرتان اقتدا نکرده اید و به دنبال چیزی می روید که شما را سرکش می کند و به آنچه شما را بس است، خرسند نیستید.

دنیا در نزد خدا

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال مر رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) بجدی أسک ملقی علی مزبلة میتاً فقال لأصحابه کم یساوی هذا فقالوا لعله لوکان حیاً لم یساو درهماً فقال النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) و الذی نفسی بیده للدنیا أهون علی الله من هذا الجدی علی أهله؛(1492) از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که فرمودند: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) چشمش به بزغاله گوش بریده مرده ای در زباله دان افتاد، پس به اصحابش فرمود: این چقدر می ارزد؟ گفتند: شاید اگر زنده بود، دو درهم می ارزید، پیامبر گرامی اسلامی (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: سوگند به کسی که جانم در دست اوست، دنیا در نزد خدا از این بزغاله در نزد اهلش خوارتر است.