گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

ارزش دنیا در مقابل آخرت در قرآن

ما کان لنبی أن یکون له أسری حتی یثخن فی الأرض تریدون عرض الدنیا و الله یرید الاخرة و الله عزیز حکیم؛(1479) هیچ پیامبری حق ندارد اسیرانی (از دشمن) بگیرد تا کاملا بر آنها پیروز گردد (؛و جای پای خود را در زمین محکم کند)! شما متاع ناپایدار دنیا را می خواهید؛ (و مایلید اسیران بیشتری بگیرید، و در برابر گرفتن فدیه آزاد کنید؛ ولی خداوند، سرای دیگر را (برای شما) می خواهد؛ و خداوند قادر و حکیم است!

دنیا فانی است

و اضرب لهم مثل الحیوة الدنیا کماء أنزلنه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشیماً تذروه الریح و کان الله علی کل شی ء مقتدراً؛(1480) (ای پیامبر!) زندگی دنیا را برای آنان به آبی تشبیه کن که از آسمان فرو می فرستیم؛ و بوسیله آن، گیاهان زمین (سر سبز می شود و) در هم فرو میرود. اما بعد از مدتی می خشکد؛ و بادها آن را به هر سو پراکنده می کند؛ و خداوند بر همه چیز تواناست!

عدم یاری دنیاپرستان در آخرت

أولئک الذین اشتروا الحیوة الدنیا بالاخرة فلا یخفف عنهم العذاب و لا هم ینصرون؛(1481) اینها همان کسانند که آخرت را به زندگی دنیا فروخته اند؛ از این رو عذاب آنها تخفیف داده نمی شود؛ و کسی آنها را یاری نخواهد کرد.