گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

آیات

بی ارزشی دنیا در قرآن

و ما هذه الحیوة الدنیا الالهو و لعب و ان الدار الاخرة لهی الحیوان لو کانوا یعلمون؛(1478) این زندگی دنیا چیزی جز سرگرمی و بازی نیست؛ و زندگی واقعی سرای آخرت است، اگر می دانستند!

ارزش دنیا در مقابل آخرت در قرآن

ما کان لنبی أن یکون له أسری حتی یثخن فی الأرض تریدون عرض الدنیا و الله یرید الاخرة و الله عزیز حکیم؛(1479) هیچ پیامبری حق ندارد اسیرانی (از دشمن) بگیرد تا کاملا بر آنها پیروز گردد (؛و جای پای خود را در زمین محکم کند)! شما متاع ناپایدار دنیا را می خواهید؛ (و مایلید اسیران بیشتری بگیرید، و در برابر گرفتن فدیه آزاد کنید؛ ولی خداوند، سرای دیگر را (برای شما) می خواهد؛ و خداوند قادر و حکیم است!