گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

دنیا

آیات

بی ارزشی دنیا در قرآن

و ما هذه الحیوة الدنیا الالهو و لعب و ان الدار الاخرة لهی الحیوان لو کانوا یعلمون؛(1478) این زندگی دنیا چیزی جز سرگرمی و بازی نیست؛ و زندگی واقعی سرای آخرت است، اگر می دانستند!