گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

محبوب شیطان

شیطان را پرسیدند که کدام طایفه را دوست می داری؟ گفت: دلالان را! گفتند: چرا؟ گفت: از بهر آن که من به سخن دروغ از ایشان خرسند بودم، ایشان سوگند دروغ نیز بدان افزودند!(1472)

اشعار

راستان

راستی کن که راستان رستند در جهان راستان قوی دستند
معراج السعادة