گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

از کودکی بزرگ بود؟!

ابوطالب می گوید: من هرگز از او (رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم)) دروغ نشنیدم، کار ناشایسته و خنده بیجا ندیدم، به بازیهای بچه ها رغبت نمی کرد، تنهایی و خلوت را دوست می داشت و در همه حال متواضع بود.(1471)

محبوب شیطان

شیطان را پرسیدند که کدام طایفه را دوست می داری؟ گفت: دلالان را! گفتند: چرا؟ گفت: از بهر آن که من به سخن دروغ از ایشان خرسند بودم، ایشان سوگند دروغ نیز بدان افزودند!(1472)

اشعار