گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

این دروغ است!

در زیر عکس معروفی که یک پیرمرد چانه ایشان (شهید رجایی (رحمه الله)) را گرفته است، ما از قول آن پیرمرد نوشته بودیم: من از تو حمایت می کنم ولی از تو می خواهم که بروی و اسلام را پیاده کنی. این تنها پوستر انتخاب ریاست جمهوری او بود. طرح و متن این پوستر از من (کیومرث صابری) بود. من دیدم اگر این متن را از زبان آن پیرمرد بیاورم خیلی گیرایی دارد، ولی ایشان با متن مخالفت کرد و گفت: این دروغ است؛ چون پیرمرد در این دیدار چیز دیگری به من گفت و مطلبش این نبود. هر چه ما به اصرار زیاد به او گفتیم این، یک کار تبلیغی است، ایشان گفت: نه! چاپ این عکس، به تنهایی و بدون متن کافی است.(1470)

از کودکی بزرگ بود؟!

ابوطالب می گوید: من هرگز از او (رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم)) دروغ نشنیدم، کار ناشایسته و خنده بیجا ندیدم، به بازیهای بچه ها رغبت نمی کرد، تنهایی و خلوت را دوست می داشت و در همه حال متواضع بود.(1471)

محبوب شیطان

شیطان را پرسیدند که کدام طایفه را دوست می داری؟ گفت: دلالان را! گفتند: چرا؟ گفت: از بهر آن که من به سخن دروغ از ایشان خرسند بودم، ایشان سوگند دروغ نیز بدان افزودند!(1472)