گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

دروغ بدتر از شراب!

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال ان الله عزوجل جعل للشر أقفالا و جعل مفاتیح تلک الأقفال الشراب و الکذب شر من الشراب؛(1462) امام باقر (علیه السلام) فرمودند: همانا خداوند عزوجل برای بدی، قفل هایی نهاده که کلید آن قل ها شراب است. ولی دروغ بدتر از شراب است.

نشانه دروغگو

عن معاویة بن وهب قال سمعت أبا عبدالله (علیه السلام) یقول ان آیة الکذاب بأن یخبرک خبر السماء و الأرض و المشرق و المغرب فاذا سألته عن حرام الله و حلاله لم یکن عنده شی ء؛(1463) راوی می گوید از امام صادق (علیه السلام) شنیدم می فرماید: همانا نشانه دروغگو این است که از اخبار آسمان و زمین و خاور و باختر سخن می گوید ولی درباره حرام و حلال خدا از او بپرسی چیزی ندارد که بگوید.

مزه ایمان

قال أمیر المؤمنین (علیه السلام) لا یجد عبد طعم الایمان حتی یترک الکذب هزله و جده؛(1464) امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمودند: هیچ بنده ای تا دروغ را رها نکند - چه به شوخی و چه به جدی - مزه ایمان را نمی چشد.