گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

خرابی ایمان

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال ان الکذب هو خراب الایمان؛(1461) امام باقر (علیه السلام) فرمود: همانا دروغ خرابی ایمان است.

دروغ بدتر از شراب!

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال ان الله عزوجل جعل للشر أقفالا و جعل مفاتیح تلک الأقفال الشراب و الکذب شر من الشراب؛(1462) امام باقر (علیه السلام) فرمودند: همانا خداوند عزوجل برای بدی، قفل هایی نهاده که کلید آن قل ها شراب است. ولی دروغ بدتر از شراب است.

نشانه دروغگو

عن معاویة بن وهب قال سمعت أبا عبدالله (علیه السلام) یقول ان آیة الکذاب بأن یخبرک خبر السماء و الأرض و المشرق و المغرب فاذا سألته عن حرام الله و حلاله لم یکن عنده شی ء؛(1463) راوی می گوید از امام صادق (علیه السلام) شنیدم می فرماید: همانا نشانه دروغگو این است که از اخبار آسمان و زمین و خاور و باختر سخن می گوید ولی درباره حرام و حلال خدا از او بپرسی چیزی ندارد که بگوید.