گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

دروغ کوچک

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال کان علی بن الحسین (صلی الله علیه و آله و سلم) یقول لولده اتقوا الکذب الصغیر منه و الکبیر فی کل جد و هزل فان الرجل اذا کذب فی الصغیر اجتری علی الکبیر أما علمتم أن رسول الله قال ما یزال العبد یصدق حتی یکتبه الله صدیقاً و ما یزال العبد یکذب حتی یکتبه اله کذاباً؛(1460) امام باقر (علیه السلام) فرمود که امام سجاد (علیه السلام) به فرزندانش می فرمود: از دروغ پروا کنید. از کوچک و بزرگ آن و در هر جدی و شوخی ای؛ زیرا شخص وقتی در موضوع کوچکی دروغ می گوید به دروغ گفتن در موضوع بزرگ گستاخ می شود. مگر نمی دانید که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: وقتی بنده ای هماره راست گوید خدا او را از راستگویان می نویسد و هرگاه بنده ای هماره دروغ گوید خدا او را از دروغگویان می نویسد.

خرابی ایمان

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال ان الکذب هو خراب الایمان؛(1461) امام باقر (علیه السلام) فرمود: همانا دروغ خرابی ایمان است.

دروغ بدتر از شراب!

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال ان الله عزوجل جعل للشر أقفالا و جعل مفاتیح تلک الأقفال الشراب و الکذب شر من الشراب؛(1462) امام باقر (علیه السلام) فرمودند: همانا خداوند عزوجل برای بدی، قفل هایی نهاده که کلید آن قل ها شراب است. ولی دروغ بدتر از شراب است.