گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

مؤمن آلوده به دروغ نمی شود

انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بئایت الله و أولئک هم الکاذبون؛(1452) تنها کسانی دروغ می بندند که به آیات خدا ایمان ندارند؛ (آری)، دروغگویان واقعی آنها هستند!

یاری از خدا برای صداقت در کارها

و قل رب أدخلنی مدخل صدق و أخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطناً نصیراً؛(1453) و بگو: پروردگارا! مرا (در هر کار،) با صداقت وارد کن، و با صداقت خارج ساز! و از سوی خود، حجتی یاری کننده برایم قرار ده!

روایات