گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

دروغ به ضرر دروغگو

و قال رجل مؤمن من ءال فرعون یکتم ایمانه أتقتلون رجلا أن یقول ربی الله و قد جاءکم بالبینت من ربکم و ان یک کذباً فعلیه کذبه و ان یک صادقاً یصبکم بعض الذی یعدکم ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب؛(1451) و مرد مؤمنی از آل فرعون که ایمان خود را پنهان می داشت گفت: آیا می خواهید مردی را بکشید بخاطر اینکه می گوید: پروردگار من الله است، در حالی که دلایل روشنی از سوی پروردگارتان برای شما آورده است؟! اگر دروغگو باشد، دروغش دامن خودش را خواهد گرفت؛ و اگر راستگو باشد، (لااقل) بعضی از عذابهایی را که وعده می دهد به شما خواهد رسید؛ خداوند کسی را که اسرافکار و بسیار دروغگوست هدایت نمی کند.

مؤمن آلوده به دروغ نمی شود

انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بئایت الله و أولئک هم الکاذبون؛(1452) تنها کسانی دروغ می بندند که به آیات خدا ایمان ندارند؛ (آری)، دروغگویان واقعی آنها هستند!

یاری از خدا برای صداقت در کارها

و قل رب أدخلنی مدخل صدق و أخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطناً نصیراً؛(1453) و بگو: پروردگارا! مرا (در هر کار،) با صداقت وارد کن، و با صداقت خارج ساز! و از سوی خود، حجتی یاری کننده برایم قرار ده!