گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

کلید گنج مقصود

دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است بدین راه و روش می رو که با دلدار پیوندی
حافظ

دعا در همه عمر

دل گفت و صالش به دعا باز توان یافت عمری است که عمرم همه در کار دعا رفت
حافظ

گنج سعادت

هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد سحری بود
حافظ