گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

دعا و مصلحت

گر دعا جمله مستجاب شدی هر دمی عالمی خراب شدی
اوحدی

گریه سحری

گریه شام و سحر شکر که ضایع نگشت قطره باران ما گوهر یکدانه شد
حافظ

کلید گنج مقصود

دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است بدین راه و روش می رو که با دلدار پیوندی
حافظ