گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

شرایط دعا

راوی می گوید که امام صادق (علیه السلام) فرمودند: در بنی اسرائیل مردی بود که سه سال از خدا خواست تا پسری به او بدهد و چون دید که خداوند دعایش را مستجاب نمی کند، عرض کرد: پروردگارا! آیا من از تو دورم که صدایم را نمی شنوی یا به من نزدیک هستی و پاسخم نمی دهی؟ آن گاه کسی به خوابش آمد و به او گفت: تو از سه سال پیش با بدزبانی و دلی سرکش و ناپرهیزکار و نیتی ناراست، خدا را می خوانی؛ پس زبانت را پاک کرده، با دلت از خداوند پرواکن و نیتت را نیکو نما! حضرت (علیه السلام) فرمود: آن مرد چنین کرد و سپس به دعا پرداخت و آن گاه پسری برایش به دنیا آمد.(1442)

چرا دعا می کنیم ولی مستجاب نمی شود؟

استاد بزرگوارم علامه طباطبایی (رحمه الله) در تفسیر کبیر المیزان می فرمایند دعا مستجاب است در صورتی که با فطرت انسان بخواند نه با تخیل او و به گفته علامه طباطبایی (رحمه الله) گاهی ما خیلی داریم که واقعیت ندارد. مثلاً خیال می کنیم که مال برای ما خوب است، اولاد برای ما خوب است، تشکیل خانواده برای ما خوب است، این چیزهایی که عرف پسند است، این چیزهایی که تمایل انسان می پسندد، روی این ها دعا می کنیم. اما اگر پرده عقب برود می بینیم این که برای آن داریم راز و نیاز می کنیم، این که داریم برایش دعا می کنیم، تخیلی بیش نیست. به ضرر ما است ولی نمی دانیم ضرر دارد و اگر پرده عقب برود، به جای این که دعا کنیم که خدایا به من عنایت کن، دعا می کنیم که خدایا به من عنایت نکن! از این جهت است که دعا مستجاب نمی شود.(1443)

اشعار