گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

سه به ازای سه

معاویة بن وهب گوید: روزی امام جعفر صادق (علیه السلام) به من فرمود: ای معاویه! هر کس موفق شود سه چیز را به جای آورد، از سه چیز دیگر محروم نخواهد ماند.
هر کس توفیق دعا کردن یابد، از اجابت دعا محروم نمی ماند. زیرا خدای عزوجل می فرماید: ادعونی أستجب لکم؛ مرا بخوانید تا (دعای) شما را پذیرفته و اجابت نمایم(1437).
هر کس توفیق شکرگذاری یابد از فزونی نعمت محروم نمی شود؛ زیرا خدای عزوجل می فرماید: لئن شکرتم لأزیدنکم؛ اگر شکرگزاری کنید، نعمت خود را بر شما خواهم افزود(1438).
هر کس موفق به توکل بر خداوند گردد، از کفایت امرش توسط خداوند، محروم نمی گردد. به دلیل این که خداوند فرموده: و من یتوکل علی الله فهو حسبه؛ و هر کس بر خداوند توکل کند، امرش را کفایت می کند.(1439)
امید است خداوند ما را به این امور موفق گرداند.(1440)

دفع نحوست با دعا

به مرحوم حجت الاسلام سید محمد باقر شفتی (رحمه الله) گفتند: خانه ای که بابت وجوهات به شما داده اند، منحوس و محل سکونت جن است و علت این که صاحبش آن را به شما داده، همین است. زیرا نمی توانسته از آن استفاده کند. ایشان فرمود: نحوستش را با دعای شب از بین می برم تا این که کار به جایی رسید که مردم برای تیمن و تبرک عقدهای ازدواج را در آن خانه برگزار می کردند.(1441)

شرایط دعا

راوی می گوید که امام صادق (علیه السلام) فرمودند: در بنی اسرائیل مردی بود که سه سال از خدا خواست تا پسری به او بدهد و چون دید که خداوند دعایش را مستجاب نمی کند، عرض کرد: پروردگارا! آیا من از تو دورم که صدایم را نمی شنوی یا به من نزدیک هستی و پاسخم نمی دهی؟ آن گاه کسی به خوابش آمد و به او گفت: تو از سه سال پیش با بدزبانی و دلی سرکش و ناپرهیزکار و نیتی ناراست، خدا را می خوانی؛ پس زبانت را پاک کرده، با دلت از خداوند پرواکن و نیتت را نیکو نما! حضرت (علیه السلام) فرمود: آن مرد چنین کرد و سپس به دعا پرداخت و آن گاه پسری برایش به دنیا آمد.(1442)